Thursday, July 25, 2024
Ana Sayfa    Kongreler ve Kurslar
8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi - Sunumlar
04 Haziran 2014
Çarşamba
​ 14:00-14:30    Açılış
 14:30-15:30  Konferans : Genleri Değiştirmek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı 
 Oturum Başkanı  :  Nezahat GÜRLER
 Konuşmacı  Tanıl KOCAGÖZ
 15:30-15:45                                                     Kahve Arası
 15:45-16:45  Konferans  : Nötrofil Tuzağı
 Oturum Başkanı  : Faruk AYDIN
 Konuşmacı   Güner SÖYLETİR
 16:45-17:15
 Paramedikal Konferans : Bir Türk Markası: Lokum
 Belin ÇELEBİ 
 17:15-17:45  Lokum ve Kahve İkramı        
05 Haziran 2014
Perşembe
 08:30-09:00  Sözlü Sunumlar - Viroloji
 Oturum Başkanları   : ​Rüçhan SERTÖZ - Koray ERGÜNAY
 09:00-10:00  Konferans : Mikrobiyolojik Tanıda Eski Sorunlar ve Yeni  Yaklaşımlar
 Oturum Başkanı  : Dürdal Us
 Konuşmacı   Hakan ABACIOĞLU
 10:00-10:30                                                     Kahve Arası
 10:30-12:30  Panel : Mikrobiyota: Dost mu, Düşman mı?
 Oturum Başkanları  : Cumhur ÖZKUYUMCU - Nedim SULTAN
 Çocuklarda Mikrobiyota  Ener Çağrı DİNLEYİCİ 
 Erişkinlerde Mikrobiyota   Tarkan KARAKAN
 Mikrobiyota ve Epigenetik  Meltem YALINAY ÇIRAK
 Mikrobiyotanın En Etkili Analizi: Yeni Nesil Dizileme  Sistemleri   Barış OTLU
 12:30-13:30                                                     Öğle Yemeği
 13:30-14:30  Konferans
 Oturum Başkanı  : Gülşen HASÇELİK                
 The Abbott Solution for Molecular Testing  Birgit Herzig
 14:30-15:00                                                     Kahve Arası
 15:00-16:15  Panel :  Moleküler Testlerin Kullanımında Kalite Nasıl Sağlanır ve  İzlenir?
 Oturum Başkanları   :  Arzu SAYINER -  Ahmet PINAR
 Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Kanıtlanması   Arzu SAYINER
 Moleküler Testlerde İç Kalite Kontrolü  Aydan ÖZKÜTÜK
 Moleküler Testlerde Dış Kalite Kontrolü    Nuran ESEN
 16:15-17:30  Yuvarlak Masa (İnteraktif): Tanısal Mikrobiyolojide  Hızlı-Hasta Başı Testleri: Değeri ve  Uygulanabilirliği
 
Oturum Başkanı  :  Selda ERENSOY
 Konuşmacılar   Selda ERENSOY 
 Rüçhan SERTÖZ
 Abdullah KILIÇ
 17:30-18:30  Paramedikal Konferans : Hipnoz  Alp ARDIÇ
 18:30-19:30   Müzik Performansı  Grup La Minör
06 Haziran 2014
Cuma
 
 08:30-09:00   
 Sözlü Sunumlar - Bakteriyoloji
 Oturum Başkanları   :  Deniz GÜR - Özgen ESER   
 09:00-10:15  Panel: Transplant Hastalarında CMV ve BKV Enfeksiyonlarının Moleküler ve İmmünolojik İzlemi
 Oturum Başkanları  : Meral GÜLTEKİN - Hakan ABACIOĞLU
 CMV Moleküler Tanısı ve İzlemi    Dilek ÇOLAK
 BKV Moleküler Tanısı ve İzlemi    Derya MUTLU
 İmmünolojik İzlem   Meral GÜLTEKİN
 10:15-10:45                                                     Kahve Arası
 10:45-11:30  Konferans  : İmmün Sistemin Yaşlanması ve Aşılara Yanıtı
 Oturum Başkanı  Dürdal US 
 Konuşmacı   Selim BADUR
11:30-12:30  Konferans
 Oturum Başkanı :  Deniz GÜR                                                  
 Molecular Diagnostics: The Future of Clinical                    Microbiology  Patrick R. MURRAY
 12:30-13:30                                                     Öğle Yemeği
 13:30-14:30  Panel  : Antibiyotik Direnci Saptamada Yenilikler
 Oturum Başkanları :  Ferda TUNÇKANAT - Mehmet BAYSALLAR
 Antibiyotik Direnci Saptamada Kültüre Dayalı Yöntemler  ve Dirençte Antibakteriyel Tedavi  Yaklaşımları   
 Sesin KOCAGÖZ
 Antibiyotik Direnci Saptamada Moleküler Tanı Testleri    Özgen ESER
 14:30-15:00                                                     Kahve Arası
 15:00-16:30             Panel  : Mikolojik Tanı ve Tanımlamada Güncel Yaklaşımlar
 
Oturum Başkanları  : Semra KUŞTİMUR - Sevtap ARIKAN AKDAĞLI
 DNA Barkodlama    Çağrı ERGİN
 Galaktomannan ve Beta-Glukan Testleri için Klinik Örnek
 Seçimi: 
Serum mu, Başka Örnek(ler) mi?
 
 Gökhan METAN
 Mikolojide MALDI-TOF Uygulamaları   Işın AKYAR
 16:30-17:00  Mini Konferans : Mantar-Konak İlişkisinin Şekillenmesinde  Moleküler Genetik Yaklaşımlar
 Oturum Başkanı  Gülsan SUCAK
 Konuşmacı   Ayşe KALKANCI
 17:00-18:00  Paramedikal Konferans : Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme  Meltem YALINAY ÇIRAK
 18:00-19:00  Serenas Çok Sesli Gençlik Korosu
07 Haziran 2014
Cumartesi
 08:30-09:00  Sözlü Sunumlar - Mikoloji/Parazitoloji/İmmünoloji
 Oturum Başkanları  :  Ayşe KALKANCI - Yakut AKYÖN YILMAZ 
 09:00-10:15  Panel  : Tüberkülozda Yenilikler         
 Oturum Başkanları   Yurdanur AKGÜN - Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
 Tüberküloz Tanısında Yeni Moleküler Testler   Cengiz ÇAVUŞOĞLU
 Tüberküloz Tanısında Biyobelirteçler  Zeynep SARIBAŞ
 İkinci Sıra İlaç Direncinin Moleküler Yöntemlerle          Saptanması  Nuri ÖZKÜTÜK
 Mycobacterium tuberculosis Pekin Suşunun Türkiye’de  Yaygınlığı  Orhan Kaya KÖKSALAN
 10:15-10:45                                                     Kahve Arası
 10:45-11:30  Panel : Veteriner Hekimlik Alanında Moleküler Testlerin Kullanımı
 Oturum Başkanları  :  Serdar DİKER - Banu SANCAK 
 Moleküler Tanı Rutin Veteriner Mikrobiyolojide Neleri      Değiştirdi?  Serdar DİKER
 Moleküler Yöntemler Türkiye’de  Kanatlılarda  Salmonella Kontrolüne Nasıl Katkı Sağlıyor?  Mehmet AKAN
 11:30-12:30  Konferans
 
Oturum Başkanı :  Burçin ŞENER                                                                     
 Nörolojide Labaratuvar Testleri; Otoimmün Ensefalitler,   Demans Hastalıkları ve Alzheimer  Tutku TAŞKINOĞLU
 12:30-13:30                                                     Öğle Yemeği
 13:30-14:45  Panel  : Viral Gastroenteritler
 Oturum Başkanları   Rıza DURMAZ - Murat AKSOY
 Türkiye'de Rotavirusların Genotipleri: TÜROSA Verileri  Işığında Aşıların Kapsayıcılığı  Rıza DURMAZ
 Viral Gastroenteritlerin Laboratuvar Tanısında Güncel         Durum  Gülendam BOZDAYI
 Viral Gastroenteritlerin Ülkemiz ve Dünyadaki Güncel        Durumu  Gülay KORUKLUOĞLU
 14:45-15:15                                                     Kahve Arası
 15:15-17:15  Panel: İmmünsüpresif Hastalar için Önem Taşıyan Bazı Etkenlerin Mikrobiyolojik Tanısı
 Oturum Başkanları : Sibel ERGÜVEN - Yüksel GÜRÜZ
 Toxoplasma gondii    Yüksel GÜRÜZ
 Pneumocystis jirovecii    Mert DÖŞKAYA
 Microsporidium spp.  Ayşe CANER
 Cryptosporidium spp.    Hüseyin Can
 Strongyloides stercoralis   Esra ATALAY
 17:15-18:00  Paramedikal Konferans  :  Fotoğraf Teknikleri Üzerine Sohbetler ve Yarışma Sonuçları 
 Moderatör  :   Gülendam BOZDAYI
 Konuşmacılar     Atilla ÜNLÜEVCEK
 Fotoğraf Sanatçısı AFSAD
 İbrahim YÜCEL
 Fotoğraf Sanatçısı AFSAD
 
Yavuz ILDIZ 
 Fotoğraf Sanatçısı AFSAD
 18:00-18:30  Bildiri Ödüllerinin Verilmesi ve Kapanış Konuşmaları 
© Copyright 2013 - Ankara Mikrobiyoloji Derneği