Sunday, June 16, 2024
Ana Sayfa    Dernek Hakkında
Dernek Hakkında

Ankara Mikrobiyoloji Derneği 1965 yılında Ankara’da mikrobiyoloji alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirme ihtiyacını karşılamak amacıyla Muvaffak Akman, Necmettin Akyay, Muzaffer Akyol, Fatma Demirer, Selahattin Gürtürk, Sadık Özkan, Behiç Onul, Kemal Özkaragöz, Kemal Özsan, Ahmet Özsoy, Sabahattin Payzın, Fethi Tezok ve Itri Ülgenalp tarafından kurulmuştur. Günümüzde tüm Türkiye'den 200'ün üzerinde meslektaşımız derneğimiz üyesidir. Derneğimizin amacı Ankara ve diğer illerdeki üyeleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve bilimsel işbirliği sağlamak, Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmaktır.

Ankara Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanları:

1965-1967: Prof. Dr. Behiç Onul
Ankara Ü.T.F. İntaniye Kliniği

1967-1969: Prof. Dr. Sabahattin Payzın
Ankara Ü.T.F. Mikrobiyoloji Enstitüsü

1969-1975: Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok
Gülhane Askeri Tıp Akademisi İntaniye Kliniği

1975-1977: Prof. Dr. Muvaffak Akman
Hacettepe Ü.T.F. Mikrobiyoloji AD.

1977-1979: Prof. Dr. Ekrem Gülmezoğlu
Hacettepe Ü.T.F. Mikrobiyoloji AD.

1979-1981: Prof. Dr. Muvaffak Akman
Hacettepe Ü.T.F. Mikrobiyoloji AD.

1981-1986: Prof. Dr. Kemal Özsan
Ankara Ü.T.F. Mikrobiyoloji AD.

1986-2008: Prof. Dr. Ayfer Günalp
Hacettepe Ü.T.F. Mikrobiyoloji AD.

2008-... : Prof. Dr. Gülşen Hasçelik
Hacettepe Ü.T.F. Mikrobiyoloji AD.Derneğin çalışma alanı şunları kapsamaktadır:
  • Tıbbi Mikrobiyoloji (Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji, Parazitoloji, İmmünoloji), Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları ile ilgili yurt içi ve dışındaki yenilikleri, buluşları üyelerine duyurmak üzere yayınlar yapmak ve bu amaçla bir dergi yayınlamak,
  • Aynı alanlarda bilimsel toplantılar, kongreler, konferans ve seminerler düzenlemek,
  • Yurdumuzda çeşitli kurumlarda, ilgili alanlarda kullanılan araç, gereç ve tekniklerin standardizasyonu için çalışmalar yapmak, gerekli girişimlerde bulunmak ve bu amaçla yapılacak çalışmaları maddi ve bilimsel yönden desteklemek,

AMAÇ ve KAPSAM

Mikrobiyoloji Bülteni, Ankara Mikrobiyoloji Derneği’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Mikrobiyoloji Bülteni’nin hedefi, tıbbi ve klinik mikrobiyoloji alanında bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ayrıca derleme, kısa bildiri ve raporlar, olgu sunumları, editör görüşü, editöre mektup ve eğitim amaçlı diğer bilimsel yazılar da kabul edilmektedir. Yayın dili Türkçe olan ve kapsamlı İngilizce özet kısmı içeren Mikrobiyoloji Bülteni, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan bir dergidir. Mikrobiyoloji Bülteni’nin hedef kitlesi, tıbbi/klinik mikrobiyoloji uzmanları, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve ilgili konularda uzmanlık eğitimi alan araştırıcılardır.


KURULUŞ ve ÜYELER

Ankara Mikrobiyoloji Derneği Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu organlarından oluşmuştur. Genel Kurul derneğin tüm asil üyelerini kapsamaktadır. Genel Kurul olağan toplantıları iki yılda bir defa Mart ayı içinde olmak üzere Ankara’da yapılır.

Bu toplantıda Genel Kurulca iki yıl için seçilen Yönetim Kurulu, dernek faaliyetlerini yürütür. Yönetim Kurulu faaliyetleri Denetim Kurulu tarafından denetlenir.

Derneğimizin 24.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı şöyledir:

Başkan: Prof. Dr. Gülşen HASÇELİK
Genel Sekreter: Prof. Dr. Dolunay GÜLMEZ KIVANÇ
Üye: Doç. Dr. Ebru EVREN YURTCU
Üye: Doç. Dr. Hasan Cenk MİRZA
Sayman: Msc. Öznur GÜRPINAR

Derneğimizin 24.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Denetim Kurulu aşağıdaki şekildedir:

Başkan: Prof. Dr. Özgen Eser
Üye: Prof. Dr. İştar Dolapcı
Üye: Prof. Dr. Gülay Akarsu
ABONE İŞLEMLERİ

Ankara Mikrobiyoloji Derneği'ne üye olmak isteyenler "Üyelik Formu"nu doldurduktan ve yıllık aidat bedelini ödedikten sonra aşağıdaki adreslere e-posta yoluyla başvuruda bulunabilirler. Derneğimizin yıllık aidat bedeli 100,00 TL'dir.

E-posta : ankaramikrobiyoloji@yahoo.com.tr  • info@ankaramikrobiyoloji.org.tr


Aidatlar için Banka Bilgileri :
Banka adı : Yapı Kredi Bankası, Hacettepe Şubesi, Ankara.
Hesap adı : Ankara Mikrobiyoloji Derneği
IBAN No : TR06 0006 7010 0000 0071 0959 46BASKI İZİNLERİ VE REKLAM

Baskı izinleri için başvurular Editöre yapılmalıdır. Ancak Ankara Mikrobiyoloji Derneği, kanunen “Kamu Yararına Dernek” kapsamında olduğundan reklam alamamaktadır.

Editör : Prof. Dr. Özgen ESER
E-posta : ankaramikrobiyoloji@yahoo.com.tr  • info@ankaramikrobiyoloji.org.tr
Web sitesi : www.ankaramikrobiyoloji.org.trYAZARLARA BİLGİ

Yazarlara Bilgi kısmına dergi sayfalarından ve www.ankaramikrobiyoloji.org.tr adresinden ulaşılabilir.MATERYAL SORUMLULUK REDDİ

Mikrobiyoloji Bülteni’nde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşü olup yayın sahibi, editör, yayın kurulu ya da yayımcının görüşü değildir. Ankara Mikrobiyoloji Derneği, yayın sahibi, editör, yayın kurulu ya da yayımcı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.MİKROBİYOLOJİ DERNEK TÜZÜĞÜ

Ankara Mikrobiyoloji Derneği Tüzüğü için aşağıdaki linki tıklayınız.
Ankara Mikrobiyoloji Dernek Tüzüğü.pdf


BİLANÇO VE GELİRLER

YAPIM AŞAMASINDADIR.
© Copyright 2013 - Ankara Mikrobiyoloji Derneği