Thursday, July 25, 2024
Temmuz
18
Moleküler Mikrobiyolojide Yeni Trendler Kursu Gerçekleştirilmiştir

Pdf için tıklayınız.

Ankara Mikrobiyoloji Derneği olarak düzenlediğimiz Moleküler Mikrobiyolojide Yeni Trendler Kursu'nun ikincisi 12-13 Temmuz 2024 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Alanında yetkin eğiticilerimizin katkılarıyla mümkün olan bu kurslar için eğiticilerimize teşekkürü borç biliyoruz. Ayrıca, tüm katılımcılarımıza bizi sonraki eğitimler için motive eden geribildirimleri için teşekkür ediyoruz.Resmi büyütmek için tıklayınız.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

Haziran
24
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ’NİN 2023 YILI ETKİ FAKTÖRÜ (IMPACT FACTOR) VE SCOPUS CITESCORE VERİLERİ

ISI Web of Science verilerine göre 2007 yılından beri SCIE'da indekslenen Mikrobiyoloji Bülteni'nin 2023 etki faktörü (impact factor) 1.1; 2023 yılı Scopus CiteScore'u ise 1.6'dir.

Mikrobiyoloji BülteniResmi büyütmek için tıklayınız.

Haziran
5
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Resmi büyütmek için tıklayınız.Resmi büyütmek için tıklayınız.
Haziran
2
SALGINLARIN ARAŞTIRILMASINDA UYGULAMALI MOLEKÜLER YÖNTEMLER KURSUMUZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Salgınların Araştırılmasında Uygulamalı Moleküler Yöntemler Kursumuz 30 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihlerinde başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Tüm eğiticilerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.


Resmi büyütmek için tıklayınız.Resmi büyütmek için tıklayınız.Resmi büyütmek için tıklayınız.Resmi büyütmek için tıklayınız.
Nisan
24
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Resmi büyütmek için tıklayınız.Resmi büyütmek için tıklayınız.
Mart
26
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Resmi büyütmek için tıklayınız.Resmi büyütmek için tıklayınız.
Mart
18
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİDE YENİ TRENDLER KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Resmi büyütmek için tıklayınız.Resmi büyütmek için tıklayınız.

Yeni Nesil PCR Teknolojileri: Dijital PCR ve Yüksek Verimli PCR Reaksiyonları 15-16 Mart 2024 tarihinde başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Tüm eğiticilerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.


Şubat
21

Resmi büyütmek için tıklayınız.

XLI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi ve 12. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi linki için tıklayınız.
Şubat
21
Ocak
29
Aralık
20
Kasım
29
Haziran
22
Mayıs
3
Ekim
29

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"Değerli üyelerimiz,
Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu yaşadığımız bu günlerde, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve yol arkadaşlarına minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu yüz yılda edindiğimiz cumhuriyetin kazanımlarının bilinci ve yenilerini ekleyeceğimiz yüzlerce yılın umuduyla YAŞASIN CUMHURİYET!

Ankara Mikrobiyoloji Derneği"

Temmuz
4

Resmi büyütmek için tıklayınız.

ISI Web of Science verilerine göre 2007 yılıncan beri SCIE'de indekslenen Mikrobiyoloji Bülteni'nin 2022 etki faktörü (impact factor) 1.0; 2022 yılı Scopus CiteScore'u ise 1.2'dir.

Mikrobiyoloji Bülteni SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED, CLARIVATE ANALYTICS, MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, EMBASE, RESEARCHGATE, GENAMICS, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, TÜBİTAK/ULAKBİM ve CABELLS SCHOLARLY ANALYTICS veri tabanlarında dizinlenmektedir.

Haziran
15

Resmi büyütmek için tıklayınız.

DAVETLİSİNİZ!

ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ, 2023 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI

 

Ankara Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Günleri’nin “mikrobiyoloji bakışıyla adli bilimler” başlıklı Haziran ayı toplantısı 22 Haziran 2023 Perşembe günü 15:30 – 17:00 saatleri arasında TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Ek Bina (Armada karşısı)’da hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

Toplantımıza TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Ek Bina (Armada karşısı)’da yüz yüze katılabilir veya İNFEKSİYON DÜNYASI (www.infeksiyondunyasi.org)’ndan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Konu: mikrobiyoloji bakışıyla adli bilimler

Konuşmacılar: Prof. Dr. Hamit HANCI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Prof. Dr. Jülide Sedef GÖÇMEN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşegül TAYLAN ÖZKAN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversritesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tarih: 22 Haziran 2023, Perşembe

Saat:  15:30-17:00

Yer:    TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Ek Bina (Armada karşısı), Yaşam Cad. No: 5 Söğütözü/Ankara

Mart
24

ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU

Ankara Mikrobiyoloji Derneği Olağan Genel Kurulu 24 Mart 2023’te Ankara Şehir Hastanesi İdari Bina 2. Kat U Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Genel kurulumuzda görevi devralan yeni yönetim kurulu üyeleri olarak başta genel kurula katılanlar olmak üzere tüm üyelerimize katkıları için teşekkür ediyor ve 1965’ten bu yana ülkemiz bilimsel camiasına katkıda bulunan bir derneğe hizmet etme fırsatı verdikleri için onur duyduğumuz belirtmek istiyoruz. Bu bayrak yarışında bizden önceki dönemde emek veren geçmiş yönetim ve denetim kurulu üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Gülşen HASÇELİK
Prof. Dr. Dolunay GÜLMEZ KIVANÇ
Doç. Dr. Ebru EVREN YURTCU
Doç. Dr. Hasan Cenk MİRZA
MSc. Öznur GÜRPINAR

Mart
8

ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

06-001-107 kod numarası ile faaliyetlerini sürdüren derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı

17.03.2023 tarihinde

Ankara Şehir Hastanesi

İdari Bina 2. Kat U Salonunda

Saat 14:00-17:00 arasında yapılacak iken

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için ikinci toplantımız

24.03.2023 tarihinde

Aynı adres ve saatte yapılacaktır.

Üyelere ve ilgililere duyurulur.

Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu

 

GENEL KURUL GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama
2-Başkanlık Divanı Seçimi
3-Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması ve Müzakeresi
4-Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
5-Üyelik aidatının güncellenmesi
6-Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
7-Dilek ve Temenniler
8-Kapanış

Adres Tarifi:
Ankara Merkez yönünden Eskişehir istikametine gelirken Ankara Şehir Hastanesi için 2 adet yönlendirme levhası bulunmaktadır. Bunların ilkinden (Bilkent) dönüş yapılmayacaktır. İkinci yönlendirme levhası baz alındığında (sol taraf da AFAD geçildikten sonra) üst köprüye çıkış yapılacaktır. Köprüden inildikten sonra ilk ışıklardan sola dönülecektir. Sola dönüldükten sonra ortalama 100-150m düz gidildikten sonra sağda idari bina görülecektir.

Yol tarifi, yerleşke, idari bina ve girişi ile ilgili görseller aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Şubat
12
Ocak
11
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ, 2023 YILI OCAK AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ankara Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Günleri’nin “TIBBİ MİKROBİYOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN KAN BANKACILIĞI UYGULAMALARINA GÜNCEL BAKIŞ” başlıklı Ocak ayı toplantısını İNFEKSİYON DÜNYASI’ndan canlı yayınla gerçekleştirdik.
Moderatörümüz Prof. Dr. Şinasi Taner YILDIRAN ve konuşmacımız Doç. Dr. Soner YILMAZ’ın ANKARA’dan online olarak kendi bilgisayarlarıyla yazılımı ve tasarımı tamamıyla Bilimsel Bilişim tarafından geliştirilen BİLİMSEL BİLİŞİM CANLI KONSEY MODÜLÜ’ne bağlanarak gerçekleştirdikleri canlı yayında sunumun ardından katılımcılarımızdan gelen sorular da yanıtlandı.
Bu Toplantının video kayıtları-slaytları İNFEKSİYON DÜNYASI (infeksiyondunyasi.org), ONLINE TV-SUNU MERKEZİ bölümüne eklendi.

Ocak
9
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ, 2023 YILI OCAK AYI TOPLANTISI

nkara Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Günleri’nin “TIBBİ MİKROBİYOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN KAN BANKACILIĞI UYGULAMALARINA GÜNCEL BAKIŞ” başlıklı Ocak ayı toplantısı 11 Ocak 2023 Çarşamba günü 19:00 – 20:00 saatleri arasında İNFEKSİYON DÜNYASI (www.infeksiyondunyasi.org)’ndan canlı olarak gerçekleştirilecektir.

Konu: TIBBİ MİKROBİYOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN KAN BANKACILIĞI UYGULAMALARINA GÜNCEL BAKIŞ
Moderatör: Prof. Dr. Şinasi Taner YILDIRAN
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği

Konuşmacı: Doç. Dr. Soner YILMAZ
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği

Tarih: 11 Ocak 2023, Çarşamba
Saat: 19:00 - 20:00
Yer: www.infeksiyondunyasi.org

Kasım
30
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ, 2022 YILI KASIM AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ankara Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Günleri’nin “Covid-19 VE TÜBERKÜLOZ KO-ENFEKSİYONLARI: COVID-19 VE TÜBERKÜLOZ KO-ENFEKSİYONLARINA MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM, COVID-19 VE TÜBERKÜLOZ KO ENFEKSİYONLARININ KLİNİK TANI VE TEDAVİSİ” başlıklı Kasım ayı toplantısı Ufuk Üniversitesi’nde hibrit olarak gerçekleştirildi.

Konuşmacılarımız Prof. Dr. Özgül KISA ve Prof. Dr. Evrim Eylem AKPINAR'a ve toplantıyı izleyen İnfeksiyon Dünyasi üyelerine çok teşekkür ederiz. Bu Toplantının video kayıtları-slaytları İNFEKSİYON DÜNYASI (infeksiyondunyasi.org), ONLINE TV-SUNU MERKEZİ bölümüne eklendi.

Kasım
30
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ, 2022 YILI KASIM AYI TOPLANTISI

Ankara Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Günleri’nin “Covid-19 VE TÜBERKÜLOZ KO-ENFEKSİYONLARI: COVID-19 VE TÜBERKÜLOZ KO-ENFEKSİYONLARINA MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM, COVID-19 VE TÜBERKÜLOZ KO ENFEKSİYONLARININ KLİNİK TANI VE TEDAVİSİ” başlıklı Kasım ayı toplantısı 30 Kasım 2022 Çarşamba günü 15:30 – 17:00 saatleri arasında Ufuk Üniversitesi’nde hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

Toplantımıza Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu’nda yüz yüze katılabilir veya İNFEKSİYON DÜNYASI (infeksiyondunyasi.org)’ndan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Eylül
14
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ, 2022 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ankara Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Günleri’nin “COVID Koenfeksiyonları; Viral, Bakteriyel, Mantar, Parazit” başlıklı Eylül ayı toplantısı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Bedia Dinç’in yaptığı toplantıda, Doç. Dr. Sibel Aydoğan ‘COVID ve Viral Enfeksiyonlar’, Prof. Dr. Nilay Çöplü ‘COVID ve Bakteriyel Enfeksiyonlar’, Uzm. Dr. Sema Turan Uzuntaş ‘COVID ve Fungal Enfeksiyonlar’, Uzm. Dr. Filiz Demirel ‘COVID ve Paraziter Enfeksiyonlar’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Eylül
10
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ, 2022 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI

Ankara Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Günleri’nin “COVID CO-ENFEKSİYONLARI: VİRAL, BAKTERİYEL, MANTAR, PARAZİT” başlıklı Eylül ayı toplantısı 14 Eylül 2022 Çarşamba günü 15:30 – 17:00 saatleri arasında Ankara Şehir Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Toplantımızı İNFEKSİYON DÜNYASI (infeksiyondunyasi.org)’ndan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Mayıs
12
11. Uluslararası Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi

XL Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongresi kapsamında 18.11.2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 11. Uluslararası Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresinin programı aşağıda sunulmaktadır:

 • Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Açılışı
 • UMTMK PANELİ - Rutin Tanı Laboratuvarlarında Moleküler Yöntemlerin Geleceği Paneli Oturum Başkanları: Gülşen HASÇELİK, Rukiye BERKEM
  • Hastabaşı moleküler testler - Alpaslan ALP
  • Sendromik Testler - Barış OTLU
  • Klinisyen Gözüyle Moleküler Testlerden Geleceğe Yönelik Beklentiler Yaşar BAYINDIR
  • Pnömoni Ön Tanılı Hastalarda Sendromik Alt Solunum Yolu Panelinin Antimikrobiyal Tedavi Yönetimine ve Enfeksiyon Kontrolü Üzerine Etkisi Gülşah KAYGISIZ
 • Bakteri Duvar Sentezi, Penisilin Bağlayan Proteinler ve Vankomisin Direnci Paneli Oturum Başkanları: Tanıl KOCAGÖZ, Nilay ÇÖPLÜ
  • Farklı Türlerde Bakteri Duvar Yapıları ve Duvar Sentezi; Penisilin Bağlayan Proteinlerin Filogenetik Soyağacı - Neşe ÇAĞLAYAN
  • Vankomisin Direnç Mekanizmaları - Banu SANCAK
 • Vankomisin Dirençli Enterokoklarda Penisilin Bağlayan Proteinlerde Görülen Değişiklikler - Tanıl KOCAGÖZ
 • Hipervirülan Klonların Antimikrobiyal Direncin Küresel Yayılımındaki Rolü Mini Paneli Oturum Başkanları: Bedia DİNÇ, Özgen ESER
  • Gram Negatif Bakterilerde Hipervirülan Klonlar Özgen ESER
  • Gram Pozitif Bakterilerde Hipervirülan Klonlar İştar DOLAPÇI
 • Sözel Bildiri Oturumu Oturum Başkanı: Banu SANCAK
 • UMTMK Paneli Otoimmün CHLIA Sistemleri Tanıtımı (Euroimmun katkılarıyla) Oturum Başkanları: Rukiye BERKEM, Nisel YILMAZ
  • Multi-discipline ChLIA from IDS: Consolidate and Optimise your Workflow - Philip MATTHEE Çölyak Hastalığı Test Panellerinde IDS-ISYS, Sistem Karşılaştırması Çalışması (Kullanıcı deneyimi) Alper TOGAY, Nisel YILMAZ, Maşallah BARAN, Sinem KAHVECİ
  • UMTMK Konferansı Savaşta ve Barışta Biyolojik Sitokastik Devreler Oturum Başkanı: Aycan GÜNDOĞDU Konuşmacı: Doruk ENGİN
Mayis
11
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ, 2022 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ankara Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Günleri’nin “DEĞİŞEN DÜNYADA BİR SÜPER MANTAR: CANDIDA AURIS” başlıklı Mayıs ayı toplantısını İNFEKSİYON DÜNYASI (www.infeksiyondunyasi.org)'ndan Canlı Konsey olarak gerçekleştirdik.
Moderatörümüz Prof. Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI ve konuşmacımız Prof. Dr. Dolunay GÜLMEZ KIVANÇ’ın online olarak kendi bilgisayarları ile yazılımı ve tasarımı tamamıyla Bilimsel Bilişim tarafından geliştirilen BİLİMSEL BİLİŞİM CANLI KONSEY MODÜLÜ’ne bağlanarak gerçekleştirdiği konseyimizde sunumun ardından katılımcılarımızdan gelen sorular da yanıtlandı.
Bu interaktif program için moderatörümüz Prof. Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI ile konuşmacımız Prof. Dr. Dolunay GÜLMEZ KIVANÇ’a ve tüm İNFEKSİYON DÜNYASI üyelerine çok teşekkür ederiz.
Bu Toplantının video kayıtları-slaytları İNFEKSİYON DÜNYASI (infeksiyondunyasi.org), ONLINE TV-SUNU MERKEZİ bölümüne eklendi.

Mayıs
10
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ, 2022 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI

Ankara Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Günleri’nin “DEĞİŞEN DÜNYADA BİR SÜPER MANTAR: CANDIDA AURIS” başlıklı Mayıs ayı toplantısı 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 19:00 – 20:00 saatleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Toplantımızı İNFEKSİYON DÜNYASI (infeksiyondunyasi.org)’ndan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Nisan
14
DİRENÇLİ ETKENLERDE FARKLI YAKLAŞIMLAR; BAKTERİYOFAJLAR

Ankara Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Günleri’nin “DİRENÇLİ ETKENLERDE FARKLI YAKLAŞIMLAR; BAKTERİYOFAJLAR” başlıklı Nisan ayı toplantısını online olarak gerçekleştirdik. Moderatörümüz Prof. Dr. Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU ile konuşmacımız Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÜSKÜDAR GÜÇLÜ’ye ve toplantıyı izleyen İnfeksiyon Dünyasi üyelerine çok teşekkür ederiz. Bu Toplantının video kayıtları-slaytları çok yakında İNFEKSİYON DÜNYASI, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ bölümüne eklenecek.

Nisan
10
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ GÜNLERİ, 2022 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI

Ankara Mikrobiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Günleri’nin “DİRENÇLİ ETKENLERDE FARKLI YAKLAŞIMLAR; BAKTERİYOFAJLAR” başlıklı Nisan ayı toplantısı 13 Nisan 2022 Çarşamba günü 19:00 – 20:00 saatleri arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Toplantımızı İNFEKSİYON DÜNYASI (infeksiyondunyasi.org)’ndan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haziran
13
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
06-001-107 kod numarası ile faaliyetlerini sürdüren derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı
18.06.2021 tarihinde
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Merkezinde
(Adres: Aksu caddesi No: 5/7 Sıhhiye, Ankara) yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantımız
02.07.2021 tarihinde
New Park Otel, Ön Cebeci Mah, Ziya Gökalp Cd. No:58, 06600 Çankaya, Ankara
Saat 15.00’te yapılacaktır.


Üyelere ve ilgililere duyurulur.
Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu


GENEL KURUL GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2-Başkanlık Divanı Seçimi
3-Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması ve Müzakeresi
4-Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
5-Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
6-Dilek ve Temenniler
7-Kapanış
Aralık
22
TMC Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu

Değerli Üyelerimiz,
25-27 Aralık 2020 tarihleri arasında Ankara Mikrobiyoloji Derneğinin de destek vereceği, 'TMC Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu'  çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. 2020 yılı içerisinde alanımızda yaşanan yeni gelişmelerin paylaşılacağı ve COVID-19 pandemisi ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağı sempozyum  programına  www.tmcvirtual2020.org adresi üzerinden uluşabilirsiniz. 
Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği 
Yönetim Kurulu

Temmuz
8
Dünyayı Sarsan Salgınların Günümüze Yansıması

Değerli Üyelerimiz,
“Dünyayı Sarsan Salgınların Günümüze Yansıması” başlıklı internet konferansı 8 Temmuz 2020, Çarşamba günü Türk Mikrobiyoloji Derneği ile birlikte gerçekleştirilecektir.
Saygılarımızla
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu

Dünyayı Sarsan Salgınların Günümüze Yansıması
Tarih: 8 Temmuz 2020 - Saat: 20:00
Moderatörler:
Prof.Dr. Gülşen Hasçelik
Prof. Dr. Barış Otlu

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Şeref Özkara, Tüberküloz: Salgınlar ve Günümüzdeki Yenilikler
Prof. Dr. Ahmet Özbilgin, Dünyada Sıtmanın Tarihçesi
Prof. Dr. Fadile Yıldız Zeyrek, Türkiye’de Sıtma ve Moleküler İz Sürme

Mart
23
SAYIN ÜYELERİMİZ
Sayın Üyelerimiz,
Daha önce 27 Mart 2020 tarihinde yapılmasını planlamış olduğumuz Ankara Mikrobiyoloji Derneği Genel Kurulunun, ülkemizde COVID-19 salgınını yavaşlatma sorumluluğu ve sizlerin sağlığını korumak bilinciyle, yönetim kurulumuz tarafından ileri tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.
Bu süreçte Ankara Mikrobiyoloji Derneği olarak COVID-19 ile mücadelede rol alan tüm sağlık çalışanlarının ve sizlerin özverili gayretlerini tüm kalbimizle alkışlıyoruz.

Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu
Mart
16
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
06-001-107 kod numarası ile faaliyetlerini sürdüren derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı
27.03.2020 tarihinde
Ankara Atlı Otel, İlkbahar Mahallesi 596. Sokak No:79, Yıldız, Ankara
saat 15.00 ’te yapılacaktır.
Üyelere ve ilgililere duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama
2-Başkanlık Divanı Seçimi
3-Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması ve Müzakeresi
4-Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
5-Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
6-Dilek ve Temenniler
7-Kapanış
Mart
16
Etik Kurul Onayı İle İlgili Değişiklikler.
Sayın Yazar Adaylarımız,

TR DİZİN tarafından editörlere iletilen bilgilendirme yazısı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılmıştır. Etik Kurul izinleri ile ilgili olarak makalenizin yayımlanması aşamasında sorun yaşamamak adına linkteki hususları dikkate almanızı önemle rica ederim.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Özgen ESER
Mikrobiyoloji Bülteni
Editör
Daha fazlası için tıklayınız...
Şubat
24
2020 Ankara Bilimsel Seminerleri'nin birincisi “Yeni Coronavirus” başlıklı seminerimiz gerçekleştirildi.
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneğinin 2020 yılında Ankara'daki tüm mikrobiyologları bir araya getirmeyi amaçlayan "2020 Ankara Bilimsel Seminerlerinin birincisi T.C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün katkıları ile 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 15.00'de Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu tarafından “Yeni Coronavirus” başlıklı konferans ile gerçekleştirilmiştir. Başta Prof. Dr. Selçuk Kılıç olmak üzere, Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu’na, seminerimizin sanal ortamda yayımlanmasına imkan sağlayan Bilimsel Bilişim’e, T. C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Özgen ESER
Şubat
11
2020 Ankara Bilimsel Seminerlerinin Birincisi "Yeni Coronavirus"
Değerli Üyelerimiz,

2020 Ankara Bilimsel Seminerlerinin birincisi T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 14 Şubat 2020 saat 15.00'de Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu tarafından “Yeni Coronavirus" başlıklı konferans ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Necmettin Alkış Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.
Seminerimiz www.infeksiyondunyasi.org adresinden bilgisayar veya mobil cihazlar üzerinden canlı izlenebilecektir. Canlı yayın sırasında sorularınızı konuşmacımıza iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu adına

Başkan
Prof. Dr. A. Gülşen Hasçelik

Genel Sekreter
Prof. Dr. Özgen Eser
Program için tıklayınız...
Ocak
1
2019 Ankara Bilimsel Seminerleri'nin beşincisi “Bir Böceğin Hayatı: Ektoparazitlere Genel Bakış” başlıklı seminerimiz gerçekleştirildi.
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneğinin 2019 yılında Ankara'daki tüm mikrobiyologları bir araya getirmeyi amaçlayan "2019 Ankara Bilimsel Seminerleri"nin beşincisi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü katkıları ile 24 Aralık 2019 Salı günü saat 15.00'de Uzm. Dr. Filiz Kaya tarafından “Bir Böceğin Hayatı: Ektoparazitlere Genel Bakış” başlıklı konferans ile gerçekleştirilmiştir. Uzm. Dr. Filiz Kaya’ya, seminerimizin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla,
Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Özgen ESER
Aralık
10
2019 Ankara Bilimsel Seminerleri”nin beşincisi “Bir Böceğin Hayatı: Ektoparazitlere Genel Bakış"
Değerli Üyelerimiz,

2019 Ankara Bilimsel Seminerleri”nin beşincisi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü katkılarıyla 24 Aralık 2019 saat 15.00'de Uzm. Dr. Filiz Kaya tarafından “Bir Böceğin Hayatı: Ektoparazitlere Genel Bakış" başlıklı konferans ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyük Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.
Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu Adına

Başkan
Prof. Dr. A. Gülşen Hasçelik

Genel Sekreter
Prof. Dr. Özgen ESER
Temmuz
12
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulumuz Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Merkezini Ziyaret Etti.
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu, kuruluşunun 10. yıl dönümü nedeniyle Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) merkezini ziyaret ederek KLİMUD Başkanı Doç. Dr. Berrin Esen'e günün anısına bir plaket sunmuştur. KLİMUD'a nice başarılı yıllar dileriz.
Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Özgen ESER
Temmuz
01
"Tüm Boyutları ile Elektroforez" Başlıklı Sempozyum ve Kursumuz Gerçekleştirildi.
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneği tarafından Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın katkıları ile 27-29 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sempozyum ve kursumuz bilimsel açıdan son derece verimli geçmiştir. Başta Prof. Dr. Tanıl Kocagöz olmak üzere tüm eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu
Mayıs
25
2019 Ankara Bilimsel Seminerleri'nin dördüncüsü "İmmünolojinin Tarihçesi" başlıklı seminerimiz gerçekleştirildi.
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneğinin 2019 yılında Ankara'daki tüm mikrobiyologları bir araya getirmeyi amaçlayan "2019 Ankara Bilimsel Seminerleri"nin dördüncüsü Hacettepe Üniversitesinin katkıları ile 23 Mayıs 2019 saat 15.00'de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İshak Özel Tekin tarafından "İmmünolojinin Tarihçesi" başlıklı konferans ile gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. İshak Özel Tekin’e, seminerimizin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Hacettepe Üniversitesine ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Özgen Eser

Nisan
29
Tüm Boyutları ile Elektroforez Sempozyumu ve Kursu
Değerli Üyelerimiz,

2019 yılı Bilimsel Etkinlikleri çerçevesinde, “Tüm Boyutları ile Elektroforez” başlıklı Uygulamalı Kurs 27-29 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara Mikrobiyoloji Derneği ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olup kurs Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Yerleşkesi'nde yapılacaktır. Uygulamalı Kursumuz 27-29 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kursiyer sayımız 20 kişi olarak planlanmıştır. Kursiyerler kayıt başvurusu tarihi önceliğine göre kabul edilecektir. Kayıt öncesi Kurs Sekreterimiz Prof Dr Özgen Eser ile temasa geçmeniz gerekmektedir.
Sizlerle birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu adına
Başkan
Prof. Dr. A. Gülşen Hasçelik

Program için tıklayınız...
Nisan
24
2019 Ankara Bilimsel Seminerleri'nin üçüncüsü "Maternal ve Perinatal Enfeksiyonlar; Laboratuvarda Neler Yapılıyor? Yapılmalı?" başlıklı seminerimiz gerçekleştirildi.
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneğinin 2019 yılında Ankara'daki tüm mikrobiyologları bir araya getirmeyi amaçlayan "2019 Ankara Bilimsel Seminerleri”nin üçüncüsü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın katkıları ile 25 Nisan 2019 tarihinde Prof. Dr. Gülendam Bozdayı tarafından "Maternal ve Perinatal Enfeksiyonlar; Laboratuvarda Neler Yapılıyor? Yapılmalı?" başlıklı konferans ile gerçekleştirilmiştir. Başta Prof. Dr. Gülendam Bozdayı olmak üzere bizi ağırlayan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına, akademik personeline ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Özgen Eser

Nisan
24
2019 Ankara Bilimsel Seminerleri”nin dördüncüsü "İmmünolojinin Tarihçesi"
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneği'nin 2019 yılında Ankara'daki tüm mikrobiyologları bir araya getirmeyi amaçlayan "2019 Ankara Bilimsel Seminerleri"nin dördüncüsü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın katkıları ile 23 Mayıs 2019 saat 15.00'de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İshak Özel Tekin tarafından "İmmünolojinin Tarihçesi" başlıklı konferans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi 1 nolu Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu adına
Başkan
Prof. Dr. A. Gülşen Hasçelik

Genel Sekreter
Prof. Dr. Özgen Eser

Mart
23
2019 Ankara Bilimsel Seminerleri'nin üçüncüsü "Maternal ve Perinatal Enfeksiyonlar; Laboratuvarda Neler Yapılıyor? Yapılmalı?"
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneği'nin 2019 yılında Ankara'daki tüm mikrobiyologları bir araya getirmeyi amaçlayan "2019 Ankara Bilimsel Seminerleri"nin üçüncüsü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın katkıları ile 25 Nisan 2019 saat 15.00'de Prof. Dr. Gülendam Bozdayı tarafından "Maternal ve Perinatal Enfeksiyonlar; Laboratuvarda Neler Yapılıyor? Yapılmalı?" başlıklı konferans ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 6.kat Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu adına
Başkan
Prof. Dr. A. Gülşen Hasçelik

Genel Sekreter
Prof. Dr. Özgen Eser

Duyuru için tıklayınız...
Mart
23
2019 Ankara Bilimsel Seminerleri”nin ikincisi "Klinik Mikrobiyoloji Perspektifinden Yeni Nesil Dizi Analizi" başlıklı seminerimiz gerçekleştirildi.
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneğinin 2019 yılı Ankara Seminerlerinin ikincisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalının katkıları ile 21 Mart 2019 tarihinde Prof. Dr. Koray Ergünay tarafından "Klinik Mikrobiyoloji Perspektifinden Yeni Nesil Dizi Analizi" başlıklı konferans ile gerçekleştirilmiştir. Başta Prof Dr Koray Ergünay olmak üzere bizi ağırlayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına, akademik personeline ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Özgen Eser

Şubat
25
2019 Ankara Bilimsel Seminerleri”nin ikincisi "Klinik Mikrobiyoloji Perspektifinden Yeni Nesil Dizi Analizi”
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneği'nin 2019 yılında Ankara'daki tüm mikrobiyologları bir araya getirmeyi amaçlayan "2019 Ankara Bilimsel Seminerleri"nin ikincisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın katkıları ile 21 Mart 2019 saat 15.00'de Prof. Dr. Koray Ergünay tarafından "Klinik Mikrobiyoloji Perspektifinden Yeni Nesil Dizi Analizi” başlıklı konferans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Binası, R Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu adına
Başkan
Prof. Dr. A. Gülşen Hasçelik

Genel Sekreter
Prof. Dr. Özgen Eser

Duyuru için tıklayınız...
Ocak
21
2019 Ankara Bilimsel Seminerleri”nin birincisi "HIV testleri ve Türkiye sonuçları başlıklı seminerimiz gerçekleştirildi.
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneğinin 2019 yılı Ankara Seminerlerinin birincisi T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı’nın katkıları ile 17 Ocak 2019 tarihinde Prof Dr Selçuk Kılıç öncülüğünde Doç. Dr. Tülin Demir tarafından sunulan "HIV testleri ve Türkiye sonuçları” başlıklı konferans ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Merkez Kampüsü B blok Necmettin Alkış Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Başta Prof Dr. Selçuk Kılıç olmak üzere bizi ağırlayan T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı akademik personeline, sunuma canlı erişim imkanı sunan Bilimsel Bilişim Tic. Ltd. Şti’ye ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.

Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Özgen Eser

Aralık
28
2019 Ankara Bilimsel Seminerleri”nin birincisi "HIV testleri ve Türkiye sonuçları
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneği'nin 2019 yılında Ankara'daki tüm mikrobiyologları bir araya getirmeyi amaçlayan "2019 Ankara Bilimsel Seminerleri"nin birincisi T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı’nın katkıları ile 17 Ocak 2019 saat 15.00'de Doç. Dr. Tülin Demir tarafından "HIV testleri ve Türkiye sonuçları” başlıklı konferans ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Merkez Kampüsü B blok Necmettin Alkış Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu adına
Başkan
Prof. Dr. A. Gülşen Hasçelik

Genel Sekreter
Prof. Dr. Özgen Eser
Aralık
18
2018 Ankara Bilimsel Seminerleri'nin yedincisi "Transplantasyon Mikrobiyolojisi ve İmmünolojisi" başlıklı panel gerçekleştirildi.
Değerli Üyelerimiz,

Ankara Mikrobiyoloji Derneği'nin 2018 yılı Ankara Seminerlerinin yedincisi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı katkıları ile 29 Kasım 2018 tarihinde Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu öncülüğünde “Transplantasyon Mikrobiyolojisi ve İmmünolojisi” başlıklı panel ile Hasan Telatar Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Başta Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu olmak üzere bizi ağırlayan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akademik personeline ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.

Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Özgen Eser

© Copyright 2013 - Ankara Mikrobiyoloji Derneği