10 Nisan 2021 Cumartesi
Ana Sayfa     Bülten     Yazı Kuralları
Mikrobiyoloji Bülteni Yazı Kuralları
 1. Ankara Mikrobiyoloji Derneği’nin yayın organı olan Mikrobiyoloji Bülteni, tıbbi mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve toplum sağlığı konularında deneysel çalışmalar ve güncel bulguları içeren bilimsel bir dergidir
 2. Mikrobiyoloji Bülteni'ne gönderilecek yazılar, www.mikrobiyolbul.org internet sitesinden dijital ortamda kabul edilmekte; tüm değerlendirme ve düzeltme işlemleri ilgili site üzerinde yapılmaktadır. Bunun dışında mektup ya da e-posta yoluyla makale kabul edilmemektedir. Çalışmaların kaydedilmesi sırasında yapılması gereken işlemler ve ek belgeler www.mikrobiyolbul.org adresinde yer almaktadır.
 3. Mikrobiyoloji Bülteni'ne yayınlanmak üzere gönderilecek yazılar;

  • - Özgün ve bilimsel açıdan yüksek nitelikli olmalı, kaynak gösterilebilir özellik taşımalı,
  • - Daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalı ve yazarlar bu bilgiyi makalelerini gönderirken yazılı olarak beyan etmeli,
  • - Araştırma ve yayın etiği ile ilgili genel kurallara uygun olarak hazırlanmalı; insan kaynaklı olgular ve deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmaların tümünde, ek olarak gereken durumlarda kurumsal etik kurul onayı ve/veya bilgilendirilmiş onay alınmış olmalıdır.
 4. Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır. Çalışmaları destekleyen kurum/kuruluş/ticari firmalar ve çalışmanın sunulduğu kongre veya sempozyum (varsa) dip not kısmında belirtilmelidir.
 5. Mikrobiyoloji Bülteni'nin yayın dili Türkçe'dir. Yazıda açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, imla ve yazım hataları olmamasına gerekli özen gösterilmelidir. Mikroorganizma isimleri italik olarak yazılmalı, "infeksiyon" yerine "enfeksiyon" terimi kullanılmalıdır.
 6. Dergimiz, MEDLINE/PubMed ve SCI-Exp gibi önemli uluslararası veri tabanları tarafından indekslenen ancak Türkçe yayınlanan nadir yerli yayınlardan biri olduğundan, uluslararası indekslerde mümkün olabildiği kadar atıf alabilmesi için İngilizce özetin son derece kapsamlı hazırlanmasına özen gösterilmeli; gramer, imla ve yazım hataları içermemelidir. Tüm yazı kategorileri için Özet ve Abstract kısımlarında giriş-amaç, gereç-yöntem, bulgular, sonuç ve yorum bölümlerine ayrıntılı olarak yer verilmesi gereklidir.
 7. Mikrobiyoloji Bülteni'ne gönderilen çalışmalar; Özgün Çalışma, Kısa Bildiri, Olgu Sunumu, Derleme ve Editöre Mektup kategorilerinde kabul edilmektedir. Metinler, yaygın olarak kullanılan bir Word işlemcisi kullanılarak, Arial 12 punto, 1.5 satır aralığı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

   Özgün Çalışmalar;

  1. Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak),
  2. Özet ve Abstract (300-500 sözcük),
  3. Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler,
  4. Giriş (200-500 sözcük),
  5. Gereç ve Yöntem (en fazla 800 sözcük),
  6. Bulgular (en fazla 800 sözcük),
  7. Tartışma (en fazla 1200 sözcük) ve
  8. Kaynaklar (en fazla 30 adet) kısımlarını içerecek şekilde düzenlenmelidir. Metnin tamamı toplam 3300 sözcüğü aşmamalıdır.

   Kısa Bildiriler;

  1. Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak),
  2. Özet ve Abstract (300-500 sözcük),
  3. Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler,
  4. Giriş (150-300 sözcük),
  5. Gereç ve Yöntem (en fazla 400 sözcük),
  6. Bulgular (en fazla 400 sözcük),
  7. Tartışma (en fazla 600 sözcük) ve
  8. Kaynaklar (en fazla 20 adet) kısımlarını içerecek şekilde düzenlenmelidir. Metnin tamamı toplam 1700 sözcüğü aşmamalıdır.

   Olgu Sunumları;

  1. Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak),
  2. Özet ve Abstract (300-500 sözcük),
  3. Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler,
  4. Giriş (150-300 sözcük),
  5. Olgu raporu (en fazla 600 sözcük),
  6. Tartışma (en fazla 600 sözcük) ve
  7. Kaynaklar (en fazla 20 adet) kısımlarını içerecek şekilde düzenlenmelidir. Metnin tamamı toplam 1500 sözcüğü aşmamalıdır.

   Derlemeler;

  1. Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak),
  2. Özet ve Abstract (300-500 sözcük),
  3. Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler,
  4. Giriş (100-400 sözcük),
  5. uygun altbaşlıkları da içeren derleme metni (2000-3000 sözcük),
  6. Sonuç (50-150 sözcük) ve
  7. Kaynaklar (en fazla 35 adet) kısımlarını içerecek şekilde düzenlenmelidir. Metnin tamamı toplam 3550 sözcüğü aşmamalıdır.
  8. Derleme yazılar tek yazarlı olmalıdır.

   Editöre Mektuplar;

  1. Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak),
  2. Abstract (300-500 sözcük), Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükleri içerecek şekilde düzenlenmelidir.
  3. Mektup metninde alt bölüm açılmasına gerek olmayıp, ana metin (en fazla 550 sözcük) ve sonuç (50-150 sözcük) paragraflarını içerecek şekilde yazılmalıdır.
  4. Kullanılan kaynaklar 10 adeti, metnin tümü 1100 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo kullanılmamalıdır.
 8. Her makale 3-5 adet anahtar sözcük içermeli; anahtar sözcükler Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com) ve/veya Medical Subject Headings (MESH) (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) adreslerinden seçilmeli ve uygunluğu kontrol edilmelidir.
 9. Tablolar, "Tablo I, II, III vb." olarak verilmeli, tablo numarası ve açıklayıcı başlık tablonun üst kısmında yer almalıdır. Şekil, grafik ve fotoğraflar "Şekil 1, 2, 3 vb." olarak sıralanmalı ve bilgisayar ortamında hazırlanmış olarak gönderilmelidir. Açıklayıcı başlık şekillerin altında yer almalıdır.
 10. Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre sıralanmalı, ilgili yerlerde "üst simge" olarak belirtilmelidir. Kaynaklar, Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (U.S. National Library of Medicine; http://www.nlm.nih.gov/) "Vancouver" sistemine göre yazılmalıdır. Örnekler:

  • - Makale için: Zarrilli R, Pournaras S, Giannouli M, Tsakris A. Global evolution of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii clonal lineages. Int J Antimicrob Agents 2013; 41(1): 11-9.
  • - Kitap için: Patterson TF. Aspergillus species, pp: 2958-73. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds), Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 2005, 6thed. Churchill Livingstone, Philadelphia.
  • - Kongre bildirisi için: Rota S, Fidan I, Lale Z, Çekiç İ. Pirosekanslama teknolojisi ile hepatit C virus genotiplerinin belirlenmesi. 6.Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi, 15-19 Haziran 2010, Ankara. Kongre Kitabı, s: 186, P03-10.
  • - Altı isimden fazla yazarı olan makaleler için ilk üç yazardan sonra "et al" ibaresi kullanılmalıdır.
 11. Kaynak verilmesi sırasında Türkiye kaynaklı çalışmalar ve ulusal dergilerimizden atıf yapılmasına özen gösterilmelidir (www.atifdizini.com).
 12. Yazılar, yayın kurulunun uygun göreceği ve konu ile ilgili hakemler tarafından denetlenir. Denetleyiciler ve denetlenen isimler gizli tutulur.
 13. Yayın kurulu, yazarların bilgisine başvurmaksızın, yazıların bilimsel içeriği bozulmayacak şekilde her türlü değişiklik ve düzeltmeyi yapabilir.
 14. Ciddi ekonomik zorluklar içinde büyük bir özveri ile yayınlanan Mikrobiyoloji Bülteni'nin basım masraflarının karşılanabilmesi için, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerden, sayfa sayısına göre bağış kabul edilmektedir. Makalesi yayınlanacak yazarların bu konudaki destek ve hassasiyetleri, derginin yayın hayatının sürdürülebilmesi için gereklidir.
© Copyright 2013 - Ankara Mikrobiyoloji Derneği